คลังเก็บป้ายกำกับ: 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 มีกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณครู มอบพานไหว้ครู เจิมหนังสือ และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี

 

ลิ้งอัลบั้มภาพ

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียนจำนวน 5 คน ผลที่ได้คือ นางสาวอาทิตยา ยอดปรางค์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน และผู้สมัครที่เหลือเป็นคณะกรรมการนักเรียน

 

ลิ้งอัลบั้มภาพ

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2558

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2558 จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พร้อมคณะครู ต้อนรับและให้ข้อมูลช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ลิ้งอัลบั้มภาพ