คลังเก็บป้ายกำกับ: วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2558

กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2558 จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงรำไทย การแสดงละครในวรรณคดี กิจกรรมวาดรูประบายสี เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศีกษา 2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยมีคุณครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขและคุณครูวัชระ  ศรีผง ดำเนินกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ซึ่งมีความหลากหลายและสร้างความตระหนักรู้ในภาษาไทย ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและถูกวิธี

ประวัติวันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน และทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ทำให้ผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นประทับใจ[1] [2] พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็น ในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก

รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญตั้งแต่ พ.ศ. 2542 …

ภาพกิจกรรม