คลังเก็บป้ายกำกับ: ร้องเพลง

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส รอบชิงชนะเลิศ

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส รอบคัดเลือก

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก