คลังเก็บป้ายกำกับ: รับบริจาค

กิจกรรมรับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์ จาก ชมรมส่งเสริมคนดีสระบุรี

กิจกรรมรับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์ จาก ชมรมส่งเสริมคนดีสระบุรี

                ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้รับบริจาคเงินปรับปรุงห้องสมุดและโปรเจ็คเตอร์ จาก ชมรมส่งเสริมคนดีสระบุรี

รับบริจาคหนังสือ จาก SE-ED Book Center

รับบริจาคหนังสือ จาก SE-ED Book Center ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ประกอบด้วยหนังสือชุด [ หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง เพื่อก้าวสู่การเปิดประตูสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ] จำนวน 4 กล่อง

—————————————–

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส สระบุรี
ส่งมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง) โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี เป็นหนังสือจำนวน 305 เล่ม มูลค่าราคาปก 39,909 บาท