คลังเก็บป้ายกำกับ: ม.3

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาปี2556

กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ กิจกรรมบัณฑิตน้อย ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือเป็นประธานในพิธี