คลังเก็บป้ายกำกับ: มหิดล

กิจกรรม “รู้ทันอาหาร อ่านฉลากโภชนาการ”

กิจกรรม “รู้ทันอาหาร อ่านฉลากโภชนาการ” จัดโดยนิสิตนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์และคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้ให้ความรู้การเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมค่ายสุขบัญญัติ 10 ประการ

กิจกรรมค่ายสุขบัญญัติ 10 ประการ จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โดยคณะนักศึกษาแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ให้ความรู้ ความสนุกสนานกับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

 

ลิ้งอัลบั้มภาพ