คลังเก็บป้ายกำกับ: มวกเหล็ก

กิจกรรมอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2557

กิจกรรมอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2557

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้เข้าร่วมกิจกรรมอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีการรณรงค์ให้รับประทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัย

มหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก

มหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2556 มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ลดการกินหวาน ทานผักผลไม้มากขึ้น และกิจกรรมประกวดร้องเพลงแปลง เกี่ยวกับรณรงค์การอ่อนหวาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินชมนิทรรศการแต่ละสหวิทยาฯ ในเขตอำเภอมวกเหล็ก