คลังเก็บป้ายกำกับ: ประธานนักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียนจำนวน 5 คน ผลที่ได้คือ นางสาวอาทิตยา ยอดปรางค์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน และผู้สมัครที่เหลือเป็นคณะกรรมการนักเรียน

 

ลิ้งอัลบั้มภาพ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ผลคะแนนที่ได้คือ 96-97

  1. เด็กชายปัญจะ สอดศรี เบอร์ 2 ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงชลลดา  คงกพี่ ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานนักเรียน