คลังเก็บป้ายกำกับ: ประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษา ปี2556

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร