คลังเก็บป้ายกำกับ: ประกวดแข่งขัน

การแข่งขันวิชาภาษาไทย ระดับสหศึกษา

การแข่งขันวิชาภาษาไทย ระดับสหศึกษา

จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันวิชาภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส รอบชิงชนะเลิศ

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส รอบคัดเลือก

ประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งวัยใส ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือก

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2557

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ประจำปี 2557
เก่งมากๆ เด็กๆ ทุกคน