คลังเก็บป้ายกำกับ: ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด สพป.สบ.2

กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด สพป.สบ.2

ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเยาวชนต้านยาเสพติด ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 โดยมีการจัดอบรมต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด สพป.สบ.๒

กิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด สพป.สบ.๒ จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเดินชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.สบ.๒