คลังเก็บป้ายกำกับ: ค่ายพุทธบุตร

ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3

ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3

จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่ออบรม ฝึกฝน ขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนประพฤติดี ประพฤติชอบ ตามธรรมนอง คลองธรรม

ภาพกิจกรรม

ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

ค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่ออบรม ฝึกฝน ขัดเกลาจิตใจให้นักเรียนประพฤติดี ประพฤติชอบ ตามธรรมนอง คลองธรรม

ภาพกิจกรรม

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา