คลังเก็บป้ายกำกับ: กิจการลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557

ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2557

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และด้วยเหตุนนี้เอง ทางสกูปเอ็มไทย จึงขอนำเสนอข้อมูลดีๆ มีประโยชน์มาฝากกัน เนื่องในวันวชิราวุธกันครับ อ่านเพิ่มเติม กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2557

กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย

กิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ วันสถาปนาลูกเสือไทย นำโดยนายอดุลย์  ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียน เดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ

ประวัติวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ในแต่ละปีจะมีลูกเสือทั้งในส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม ประมาณ 10,000 คน เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษา ปี2556

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร