คลังเก็บป้ายกำกับ: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

จัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยมี นายอดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรเป็นประธานในพิธี มีการจัดพานไหว้ครูตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 กล่าวบทระลึกถึงพระคุณของคุณครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษา ปี2556

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จัดขึ้นในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา