รับบริจาคหนังสือ จาก SE-ED Book Center

รับบริจาคหนังสือ จาก SE-ED Book Center ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ประกอบด้วยหนังสือชุด [ หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง เพื่อก้าวสู่การเปิดประตูสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน ] จำนวน 4 กล่อง

—————————————–

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา โลตัส สระบุรี
ส่งมอบหนังสือ ตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง) โดย มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี เป็นหนังสือจำนวน 305 เล่ม มูลค่าราคาปก 39,909 บาท

นิทรรศการ The Best Saraburi2

นิทรรศการ The Best Saraburi2 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2556 จัดแสดงผลงานดีเด่นของแต่ละโรงเรียนในสังกัดสพป.สบ.๒ โดยมีการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาในด้านต่างๆ

มหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก

มหกรรมรวมพลคนอ่อนหวาน อำเภอมวกเหล็ก จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2556 มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ลดการกินหวาน ทานผักผลไม้มากขึ้น และกิจกรรมประกวดร้องเพลงแปลง เกี่ยวกับรณรงค์การอ่อนหวาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินชมนิทรรศการแต่ละสหวิทยาฯ ในเขตอำเภอมวกเหล็ก

กิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด สพป.สบ.๒

กิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด สพป.สบ.๒ จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเดินชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด สพป.สบ.๒

อบรมห้องเรียนคุณภาพ ณ บ้านไร่สมเกียรติ

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ได้จัดการอบรมห้องเรียนคุณภาพ ณ บ้านไร่สมเกียรติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 104 คน โดยมาจากโรงเรียนภายในอำเภอมวกเหล็กและใกล้เคียง

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวเนื่องกับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้ ทดลองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์เครื่องบินร่อนชนิดต่างๆ และได้มีการบรูณาการการเรียนรู้ในกลุ่มคณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ควบคู่กันไปด้วย

ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ อำเภอบ้านหว้ากอ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา

ค่ายพุทธบุตร ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการปลูกป่า ๘๐๐ ล้านต้นกล้า ๘๐ พรรษา

โครงการปลูกป่า ๘๐๐ ล้านต้นกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒

%d bloggers like this: