สื่อการเรียนการสอน E-learning

Logo_suantong_y

สื่อการเรียนการสอน E-learning โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป.สบ.2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เทอม 1
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม
เทอม 2
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เทอม 1
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม
เทอม 2
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เทอม 1
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม
เทอม 2
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16คณิตศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาอังกฤษ
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16ภาษาไทย
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16สังคม

สื่อการสอนทางไกล ไกลกังวล

https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://edltv.dlf.ac.th/primary/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=291&sid=306

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอน ป.1 – ป.3 คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ ภาษาไทย

https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://202.143.155.36/obeccontent/

ป.1 มีเพิ่มวิชาคอมพิวเตอร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/239

ป.2
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/240

ป.3
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/241

สารานุกรม วิทยาศาสตร์
https://i2.wp.com/www.atom.rmutphysics.com/charud/pictureandsound/sound1/animategif/ARROWS/ARROW.GIF?resize=30%2C16 http://202.143.190.116/program/index.php/component/content/article/262

ใส่ความเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒