ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
1019600224-20160310-133136
   ครู
   ครู
   ครูผู้ช่วย
   ครูผู้ช่วย
1019600224-20160310-133653
   ครูธุรการ
   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครูธุรการ

ใส่ความเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒