ติดต่อ/แผนที่

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

ที่อยู่ ม.๒ ต.หนองย่างเสือ

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทร./โทรสาร. 036-721841

อีเมลล์. info@strschool.ac.th/info@g.strschool.ac.th

แผนที่

ใส่ความเห็น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒