ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร  รับสมัครนักเรียน อนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที 3 ประจำปีการศึกษา 2559

เริ่มรับสมัคร 25 – 30 มีนาคมนี้  ติดต่อโดยตรงได้ที่ โรงเรียนค่ะป้ายรับนร59_resize1