ชมสุริยุปราคา 9 มี.ค.2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  ผอ.อดุลย์ ต้นคำ และ คณะครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พานักเรียน ชมปรากฎการณ์”สุริยุปราคา” (Solar Eclipse) ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยครูสมถวิล โกจินอก บรรยายให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ถึงสาเหตุการเกิดสุริยุปราคาให้นักเรียนรับฟัง
10660166_10207211519339519_770066993419648941_n 12088229_10207211517659477_4920584796222054865_n 12301607_10207211518419496_4674892784498165520_n 12795549_10207211519819531_5024622758547274265_n 12799343_10207211516219441_9127468146557843801_n 12801663_10207211520339544_1686459320345997240_n 12813909_10207211525259667_3349141458147192089_n 12814050_10207211515379420_4447523165151413528_n