จิตอาสา “3ส English Camp บูรณะห้องสมุด พร้อมค่ายสอนภาษาอังกฤษ”

ด้วย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี มาออกค่ายอาสา “3ส English Camp บูรณะห้องสมุด พร้อมค่ายสอนภาษาอังกฤษ”  ณ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2559 โดยช่วยบูรณะห้องสมุด จัดค่ายสอนภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ป.4-6

ขอบคุณภาพข่าวโดย ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขและครูวิมล ไวยโภคา12791055_10207195449137774_4095684422006157476_n 12794378_10207195445337679_2541509646532613318_n 12795288_10207195443017621_8021449076107906332_n12798915_10207195555340429_1970058334256543794_n
12799033_10207195450417806_3327317079540936831_n 12799160_10207195555820441_595168747952919091_n 12806040_10207195457417981_6101641487274966986_n 12813978_10207195444217651_225581825264494601_n