การตรวจติดตามเตรียมความพร้อมสอบO-NET

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมกำกับติดตามการเตรียมการทดสอบO-netประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนพภาเป็นอย่างสูง ที่ให้ความเมตตาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรตลอดจนดูแลเอาใจใส่โรงเรียนอย่างใกล้ชิดอย่างเสมอมาhttps://www.facebook.com/suantongschool/?fref=ts1456379781026