โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

banner500

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยทุกวันตั้งแต่เวลา14.30 -15.30 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา , กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม ,กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย และกิจกรรมฝึกการทำงาน ฝึกอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเอง ตามนโยบายของ คสช.eahd8a87cfa8bbbcjbkib

ประชุมครู ประจำเดือนมีนาคม2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559 ผอ.อดุลย์  ต้นคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ประชุมคณะครู มอบนโยบายบริหารงานโรงเรียน และเตรียมความพร้อมงานต่างๆภายในโรงเรียน ตลอดจน มอบดอกไม้ ต้อนรับครูใหม่  2 ท่าน ได้แก่ ครูวัฒนา ชาพวงศ์ ครูอนุบาล และครูมุทิตา คงสมปราชญ์ ครูคอมพิวเตอร์ 10426741_10207252492363819_1976396700071985883_n 12832421_10207252489363744_6704928805843848991_n 10366295_10207252489083737_3668079226472773846_n 10320471_10207252489843756_2925204688068325556_n 1233549_10207252490403770_4033573163792917065_n 224691_10207252492723828_6423864947511892737_n

 

https://www.facebook.com/suantongschool/

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร  รับสมัครนักเรียน อนุบาล – มัธยมศึกษาชั้นปีที 3 ประจำปีการศึกษา 2559

เริ่มรับสมัคร 25 – 30 มีนาคมนี้  ติดต่อโดยตรงได้ที่ โรงเรียนค่ะป้ายรับนร59_resize1

นักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประจำปี 2559

ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน 5 คน ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ฝึกสอน ครูวิมลไวยโภคา

ขอบคุณภาพข่าว โดย ครูวิมล ไวยโภคา1903021_10207241423287099_8397338786716310308_n 1930704_10207241424047118_3804592046725503538_n

การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559 9 มี.ค.59

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีการทดสอบระดับชาติ การสอบ NT ชั้น ป.3 ของนักเรียนโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยการจัดสอบได้ผ่านไปได้โดยดี
1240602_10207211513819381_4976182043389255645_n
12790898_10207211526619701_6363301381479775993_n 12799220_10207211526219691_3290390477965232351_n 12801510_10207211513219366_424950433230293395_n 12821598_10207211527219716_6484403582205851391_n

ชมสุริยุปราคา 9 มี.ค.2559

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559  ผอ.อดุลย์ ต้นคำ และ คณะครู โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร พานักเรียน ชมปรากฎการณ์”สุริยุปราคา” (Solar Eclipse) ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โดยครูสมถวิล โกจินอก บรรยายให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ถึงสาเหตุการเกิดสุริยุปราคาให้นักเรียนรับฟัง
10660166_10207211519339519_770066993419648941_n 12088229_10207211517659477_4920584796222054865_n 12301607_10207211518419496_4674892784498165520_n 12795549_10207211519819531_5024622758547274265_n 12799343_10207211516219441_9127468146557843801_n 12801663_10207211520339544_1686459320345997240_n 12813909_10207211525259667_3349141458147192089_n 12814050_10207211515379420_4447523165151413528_n

การนิเทศติดตามผลการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เข้ามานิเทศติดตามการทดสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยข้อสอบกลางและข้อสอบระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 12799034_10207195691023821_1424465281846403718_n 12805719_10207195689903793_4915708313902619274_n 12813964_10207195690343804_1383005539827440800_n 12814402_10207195690583810_3058026706049458937_n

จิตอาสา “3ส English Camp บูรณะห้องสมุด พร้อมค่ายสอนภาษาอังกฤษ”

ด้วย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี มาออกค่ายอาสา “3ส English Camp บูรณะห้องสมุด พร้อมค่ายสอนภาษาอังกฤษ”  ณ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2559 โดยช่วยบูรณะห้องสมุด จัดค่ายสอนภาษาอังกฤษให้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ป.4-6

ขอบคุณภาพข่าวโดย ครูกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขและครูวิมล ไวยโภคา12791055_10207195449137774_4095684422006157476_n 12794378_10207195445337679_2541509646532613318_n 12795288_10207195443017621_8021449076107906332_n12798915_10207195555340429_1970058334256543794_n
12799033_10207195450417806_3327317079540936831_n 12799160_10207195555820441_595168747952919091_n 12806040_10207195457417981_6101641487274966986_n 12813978_10207195444217651_225581825264494601_n

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ร่วมเตะฟุตบอลกระชับมิตรผู้นำชุมชน

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
>>โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร โรงเรียนของชุมชน<<

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย ผอ.อดุลย์ ต้นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร , ผอ.เล็ก ชนะชับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่่งเกตุ และผอ.อิทธิณัฐ ควรชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับดินดำ ตลอดจนครูในสหวิทยศึกษาซับสนุ่น-หนองย่างเสือ และวิทยศึกษาลำพญา 1909650_10207112233457434_8587495835042301762_n 12743916_10207112233777442_7686586549752836910_n 12744223_10207112234377457_3088602305601935406_n 12744370_10207112234177452_4143307389364275396_n ชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน นำโดย ผู้ใหญ่ศิปปกร โกจินอก ผญบ.หมู่ 2 ประธานสถานศึกษาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร และผู้ใหญ่สุเทพ นมขุนทด ผญบ.หมู่ 12 ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

กีฬากระชับมิตร#โรงเรียนของชุมชน#ประสานสัมพันธ์ชุมชนสู่โรงเรียน

การตรวจติดตามเตรียมความพร้อมสอบO-NET

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมกำกับติดตามการเตรียมการทดสอบO-netประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ขอกราบขอบพระคุณท่านรองนพภาเป็นอย่างสูง ที่ให้ความเมตตาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรตลอดจนดูแลเอาใจใส่โรงเรียนอย่างใกล้ชิดอย่างเสมอมาhttps://www.facebook.com/suantongschool/?fref=ts1456379781026

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๒

%d bloggers like this: